Contactgegevens

Sportvereniging F.C. TER MOTE VZW

Vereniging zonder winstoogmerk • Sinds 31-3-1983

Koebroekdreef 5, 8020 Oostkamp

fc.termote@gmail.com

Ondernemingsnummer: BE 0423.880.694

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen

1. a) Sportvereniging FC Ter Mote Vzw is een sportclub. Sportvereniging FC Ter Mote Vzw organiseert diverse sportactiviteiten en organiseert een jaarlijks loopevenementen.

1. b) Sportvereniging FC Ter Mote Vzw heeft als maatschappelijke zetel, het adres Koebroekdreef 5, 8020 Ruddervoorde. Het ondernemingsnummer is 0423.880.694. Sportvereniging FC Ter Mote Vzw is aangesloten bij Sporta Federatie vzw onder het clubnummer 311. De club kan gecontacteerd worden via het gsm nummer 0032 473 72 39 70 of via het emailadres fc.termote@gmail.com  

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Sportvereniging FC Ter Mote Vzw.  

Algemene voorwaarden Artikel 2 Prijzen en betaling

1. Alle door Sportvereniging FC Ter Mote Vzw opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. We zijn een niet BTW plichtige VZW

2. Door Sportvereniging FC Ter Mote Vzw opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Sportvereniging FC Ter Mote Vzw gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3. Alle kosten zullen door het lid/de deelnemer worden betaald volgens de overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient het lid/ de deelnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.

4. Indien lidgelden onbetaald blijven, zal de vzw het lid niet inschrijven en verzekeren via Sporta federatie vzw. 

Algemene voorwaarden Artikel 3 Reclamatie

1. Bij bezwaar kan het lid of de deelnemer terecht op het nummer 0032 473 72 39 70, het emailadres fc.termote@gmail.com .

2. Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.  

Algemene voorwaarden Artikel 4 Ontbinding en opzegging

Bij het niet betalen van lidgelden zal geen lidmaatschap worden aangeboden. Bij het niet betalen van een deelnamekost aan de organiserende club is geen deelname aan de activiteiten mogelijk.